บุคคลตัวอย่าง
บุคคลตัวอย่าง : ครอบครัวพอเพียง

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    

ครอบครัวพอเพียง

ครอบครัวของนายจรินทร์ – นางจินดา  ทองกัน  เป็นครอบครัวตัวอย่างที่สามารถดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากเดิมครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวคือนายจรินทร์ หรือลุงนอ ติดเหล้าอย่างหนัก ทำให้ป้าจินดา ซึ่งเป็นภรรยา ต้องรับภาระหนักในการทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ  ด้วยความอดทนของป้าจินดาได้ส่งให้ลูกชายคนเดียวเรียนหมอจนจบ  ขณะเดียวกันลุงนอก็หยุดดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด  ทำให้ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากในช่วงนั้น  ลูกชายเรียนจบมีงานทำ  ส่วนลุงนอเลิกเหล้าหันมาทำงานอย่างจริงจัง  ลุงนอมีความสามารถหลายอย่างในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่คนที่สนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ที่บ้านของลุงนอได้ปลูกพืชนานาชนิดไว้กินเอง มีทั้งพืชผัก  ผลไม้  และพืชสมุนไพรต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันที่บ้านของลุงนอและป้าจินดา เป็นศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าใครสนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ ลุงนอและป้าจินดา ยินดีต้อนรับทุกท่านและพร้อมที่จะให้ความรู้แก่ทุกๆคน   

ที่อยู่   336  หมู่ที่ 2  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554   อ่าน 5053 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**