QRCODE : WWW.KAMPANGSAO.GO.TH
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
10 คน
เดือนนี้ :
10 คน
เดือนที่แล้ว :
309 คน
ปีนี้ :
2,003 คน
ปีที่แล้ว :
3,242 คน
ทั้งหมด :
31,875 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.239.167.149
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 27/01/57
การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
      

  การแสดงเจตจำนงในการต่อต้า..

   
 
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**หมายเหตุ**ระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก
ระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานใน 2 ช่วงเวลาเท่านั้น
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง ฯ เวลา 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
(ข้อมูลจะแสดงตามวันที่ปัจจุบันเท่านั้น หากต้องการให้ข่าวอัพเดทเข้าระบบเป็นปัจจุบันกรุณาเปิดหน้าเว็บตรงตามช่วงเวลาดังกล่าว)
:::::::::::::::::::::