ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายวังสาย-ต้นหว้า หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
22 ม.ค. 2561
82 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายต้นขาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
09 ม.ค. 2561
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 ม.ค. 2561
84 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายเกาะทวด-นาดอน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
08 ม.ค. 2561
85 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายสวนอุทัย – ตำบลท่าดี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 ม.ค. 2561
86 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายหนองคล้า – เกาะทวด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
08 ม.ค. 2561
87 ประกาศราคากลางจัดซ์้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
18 ธ.ค. 2560
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านสวนตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
15 ธ.ค. 2560
89 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายบูรณะ หมู่ที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
248
13 ธ.ค. 2560
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร โรงเรียนวัดสวนพล ดาวน์โหลดเอกสาร
244
13 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34