ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
08 ม.ค. 2562
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
07 ธ.ค. 2561
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
08 พ.ย. 2561
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
05 พ.ย. 2561
45 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธำรงค์พัฒนา-คลองหยวด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
31 ต.ค. 2561
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม หมู่ที่ 2,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
31 ต.ค. 2561
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า-วังสาย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
31 ต.ค. 2561
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 ต.ค. 2561
49 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสายน้ำพุ - หนองไทร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
24 ก.ย. 2561
50 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนสาย วันดี หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34