ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน 11 โครงการ(แก้ไข) ดาวน์โหลดเอกสาร
621
28 พ.ค. 2556
262 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
10 พ.ค. 2556
263 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
09 เม.ย. 2556
264 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
03 เม.ย. 2556
265 ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
03 เม.ย. 2556
266 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 67 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
568
03 เม.ย. 2556
267 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
14 มี.ค. 2556
268 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
13 ก.พ. 2556
269 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
18 ม.ค. 2556
270 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
14 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34