ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
362
07 ก.ค. 2558
202 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
07 ก.ค. 2558
203 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
07 ก.ค. 2558
204 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
07 ก.ค. 2558
205 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดสองช่องทางถนนสายศูนย์สาธิต หมู่ที่ 1 - ตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
339
07 ก.ค. 2558
206 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
07 ก.ค. 2558
207 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
11 มิ.ย. 2558
208 ประกาศสอบราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 พ.ค. 2558
209 ประกาศสอบราคาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
27 พ.ค. 2558
210 ประการสอบราคาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
27 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34