ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
26 พ.ค. 2564
12 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
26 พ.ค. 2564
13 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
11 มี.ค. 2564
14 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
10 ก.พ. 2564
15 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
11 ม.ค. 2564
16 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
11 ธ.ค. 2563
17 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
16 พ.ย. 2563
18 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
10 พ.ย. 2563
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
14 ส.ค. 2563
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
21 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34