ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
10 พ.ย. 2558
182 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
31 ต.ค. 2558
183 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำและอ่างล้างหน้าบริเวณเกาะทวดพลตาพันอิน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
10 ก.ย. 2558
184 ประกาศราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
10 ก.ย. 2558
185 ประกาศสอบราคาโครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำและอ่างล้างหน้าบริเวณเกาะทวดพลตาพันอิน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
10 ก.ย. 2558
186 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
10 ก.ย. 2558
187 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
09 ก.ย. 2558
188 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
07 ก.ย. 2558
189 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหว้า -วังสาย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
19 ส.ค. 2558
190 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่อลอด หมู่ที่ 9 - ตำบลขุนทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
373
19 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34