ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองบอด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
15 ม.ค. 2559
172 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
11 ม.ค. 2559
173 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
401
17 ธ.ค. 2558
174 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงเซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
16 ธ.ค. 2558
175 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
16 ธ.ค. 2558
176 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
376
16 ธ.ค. 2558
177 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
347
16 ธ.ค. 2558
178 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นแซะ - นาตอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
16 ธ.ค. 2558
179 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 1 – ตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
370
14 ธ.ค. 2558
180 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
09 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34