ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตีนนา หมู่ที่5 ตำบลกำแพงเซา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
02 พ.ย. 2559
142 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
01 พ.ย. 2559
143 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
339
21 ต.ค. 2559
144 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านตีนนา ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
300
21 ต.ค. 2559
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
10 ต.ค. 2559
146 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
07 ต.ค. 2559
147 ประกาศราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายอินทนิน-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
29 ก.ย. 2559
148 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายห้วยท้ายนา - ท่อลอด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
27 ก.ย. 2559
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
09 ก.ย. 2559
150 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
07 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34