ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
17 ส.ค. 2560
102 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยปราง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
17 ส.ค. 2560
103 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (แบบการประปานครหลวง) บ้านหนองลุง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
17 ส.ค. 2560
104 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (แบบการประปานครหลวง) บ้านชัน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
17 ส.ค. 2560
105 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
245
17 ส.ค. 2560
106 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงตามแบบกรมโยธาธิการ (มาตรฐาน ข) แบบบาดาลบ้านท่อลอด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
17 ส.ค. 2560
107 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ประปาสภาพัฒน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
16 ส.ค. 2560
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 ส.ค. 2560
109 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านศาลาชัน-บ้านนาโคกอิฐ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
07 ส.ค. 2560
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
10 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34