ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 มี.ค. 2564
2 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 ก.พ. 2564
3 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ม.ค. 2564
4 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ธ.ค. 2563
5 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 พ.ย. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ส.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 ก.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ก.ค. 2563
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 พ.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวา-นาชัน หมู่ที่ 4 บ้านชัน ตำบลกำแพงเซา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33