ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 มี.ค. 2564
2 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ก.พ. 2564
3 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 ม.ค. 2564
4 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 ธ.ค. 2563
5 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 พ.ย. 2563
6 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 พ.ย. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
170
14 ส.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อลอด-ตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
21 ก.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ก.ค. 2563
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33