ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 มิ.ย. 2562
2 สถิติผู้ขอรับบริการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 พ.ย. 2561
3 สถิติผู้ขอรับบริการขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561
15
12 พ.ย. 2561
4 ทะเบียนพาณิชย์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ย. 2561
5 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
14
09 ม.ค. 2561
6 ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ต.ค. 2560
7 คู่มือเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ม.ค. 2560
8 คำนำ-สารบัญ-กำแพงเซา-คลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
10 ต.ค. 2558
9 คำนำ-สารบัญ-กำแพงเซา-ช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
10 ต.ค. 2558
10 คำนำ-สารบัญ-กำแพงเซา-ปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8