ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
14 พ.ค. 2563
82 การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
223
13 พ.ค. 2563
83 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 พ.ค. 2563
84 วิธีจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
07 พ.ค. 2563
85 ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
232
07 พ.ค. 2563
86 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
07 พ.ค. 2563
87 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.
134
05 พ.ค. 2563
88 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 เม.ย. 2563
89 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 เม.ย. 2563
90 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37