ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานการติดตามการตรวจสภาพตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 มี.ค. 2564
32 รายงานข้อมูลตลาดสดชุมชน ตลาดนัดในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 มี.ค. 2564
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ก.พ. 2564
34 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ก.พ. 2564
35 ขอประชาสัมพันธ์เจ้าของสุนัขและแมวที่ทำการลงทะเบียนสุนัขและแมวไว้กับ อบต.ในปีงบประมาณ 2564 ให้นำสุนัขและแมวมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ดาวน์โหลดเอกสาร
455
05 ก.พ. 2564
36 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (19/2564) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 18-20 มกราคม 2564 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
18 ม.ค. 2564
37 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
221
17 ม.ค. 2564
38 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
11 ม.ค. 2564
39 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
08 ม.ค. 2564
40 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37