ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ส.ค. 2564
22 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ส.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
235
05 ส.ค. 2564
24 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
196
26 มิ.ย. 2564
25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
350
19 พ.ค. 2564
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 พ.ค. 2564
27 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 พ.ค. 2564
28 โรคโควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 พ.ค. 2564
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือนและประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 เม.ย. 2564
30 "การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564"
128
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37