ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ค. 2559
212 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ค. 2559
213 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
10 พ.ค. 2559
214 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี! สำหรับกลุ่มเสี่ยง 1 พ.ค.-31 ก.ค. นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
25 เม.ย. 2559
215 เตรียมตัวก่อนขับรถทางไกล และการขับขี่ปลอดภัย
326
04 เม.ย. 2559
216 เทคนิคการขับรถลดอุบัติเหตุ
311
04 เม.ย. 2559
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) #เนื้อหาเพิ่มเติม
245
01 เม.ย. 2559
218 รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
31 มี.ค. 2559
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
315
31 มี.ค. 2559
220 การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเพลิงไหม้
347
25 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37