ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรียน ประชาชนชาวตำบลกำแพงเซาทุกท่าน เรื่อง ขอความร่วมมือกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
355
28 เม.ย. 2560
182 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามทุจริต ประจำปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
03 เม.ย. 2560
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
310
03 เม.ย. 2560
184 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
14 มี.ค. 2560
185 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
09 มี.ค. 2560
186 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 มี.ค. 2560
187 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
289
20 ก.พ. 2560
188 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
16 ม.ค. 2560
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
11 ม.ค. 2560
190 ตารางการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บนอกสถานที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
378
09 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37