ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 มี.ค. 2560
142 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
141
20 ก.พ. 2560
143 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 ม.ค. 2560
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ม.ค. 2560
145 ตารางการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บนอกสถานที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
254
09 ม.ค. 2560
146 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 ม.ค. 2560
147 เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
04 ม.ค. 2560
148 ประกาศ การชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ธ.ค. 2559
149 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
195
14 ธ.ค. 2559
150 เชิญชวนประชาชน ใช้บริการที่อ่านหนังสือ
215
12 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32