ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
153
07 ส.ค. 2560
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
04 ส.ค. 2560
133 ประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ก.ค. 2560
134 ขอเชิญชาวตำบลกำแพงเซา ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง
172
30 พ.ค. 2560
135 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
165
19 พ.ค. 2560
136 เรียน ประชาชนชาวตำบลกำแพงเซาทุกท่าน เรื่อง ขอความร่วมมือกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
243
28 เม.ย. 2560
137 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามทุจริต ประจำปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 เม.ย. 2560
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
190
03 เม.ย. 2560
139 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
14 มี.ค. 2560
140 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32