ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ก.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กำแพงเซา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ก.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 ส.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
19 พ.ค. 2564
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือนและประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 เม.ย. 2564
6 ขอประชาสัมพันธ์เจ้าของสุนัขและแมวที่ทำการลงทะเบียนสุนัขและแมวไว้กับ อบต.ในปีงบประมาณ 2564 ให้นำสุนัขและแมวมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 ก.พ. 2564
7 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
11 ม.ค. 2564
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
173
08 ม.ค. 2564
9 การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 ธ.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33