ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอประชาสัมพันธ์เจ้าของสุนัขและแมวที่ทำการลงทะเบียนสุนัขและแมวไว้กับ อบต.ในปีงบประมาณ 2564 ให้นำสุนัขและแมวมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ก.พ. 2564
2 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ม.ค. 2564
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 ม.ค. 2564
4 การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ธ.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 พ.ย. 2563
6 แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 พ.ย. 2563
7 แผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 พ.ย. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 ก.ย. 2563
9 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพทุกรายมายืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การรับเบียยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31