ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 พ.ย. 2562
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 พ.ย. 2562
3 โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2562
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ก.ย. 2562
5 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
20 มิ.ย. 2562
6 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 มิ.ย. 2562
7 คำชี้แจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 เม.ย. 2562
8 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2
108
02 ม.ค. 2562
9 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
26
23 พ.ย. 2561
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24