ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รับโอนพนักงานตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 ม.ค. 2563
2 รับโอนพนักงานตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 ม.ค. 2563
3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 พ.ย. 2562
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 พ.ย. 2562
5 โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 พ.ย. 2562
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ก.ย. 2562
7 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
20 มิ.ย. 2562
8 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 มิ.ย. 2562
9 คำชี้แจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 เม.ย. 2562
10 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2
134
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24