ฝายมีชีวิตวังเพดาน ม.2 -3 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีฯ ขนาด 16x24x2.0 เมตร เป็นตัวที่ 4 ของลำน้ำคลองท่าดี

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง