เกาะทวดพลตาพันอิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะทวดพลตาพันอิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านตีนนา ม.5 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.39
longitude :  99.86
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า
การเดินทาง :  จากสี่แยกเบญจม - บ้านตาล แยกซ้ายเข้าถนนปากช่อง-ท้าวราษฎร์ เข้ามาประมาณ 7 กม.