ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
  รายละเอียด : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน