ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน