ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  การอนุรักษ์พลังงานงานได้ด้วยตัวเรา
  รายละเอียด : การประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวเรา
1.ปาก ถามเพื่อนบ้านว่าเดินทางไปทางเดียวกันมั้ย
2.ตา สอดส่องหาวิธีประหยัดพลังงานแล้วนำมาใช้
3.นิ้ว คอยปิดสวิตซ์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน
4.มือ ถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งาน
5.ขา วิ่งหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายไม่ใช้น้ำมัน
6.ใจ ระลึกอยู่เสมอว่าพลังงานมีค่าต้องส่งต่อถึงลูกหลาน
7.เท้า เดินไปก็ได้ถ้าไม่ไกลมา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 109 คน