ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2
  รายละเอียด : ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่สะสมตกค้างอยู่ทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้มีการรวบรวมมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายในครัวเรือนออกจากชุมชน เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย ไร้มลพิษได้มาตรฐานสากลและนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศ และได้ขยายเวลารับบริจาคมือถือเก่าไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคได้ที่งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา โดยผู้สนใจสามารถบริจาคมือถือเก่าของท่านได้ที่ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 075-377581
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน