ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
  รายละเอียด : ขอเซิญประชาชน ตัวแทนองค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน