แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรื่อง >>>  ฝายมีชีวิตวังเพดาน
  รายละเอียด : ฝายมีชีวิตวังเพดาน
ม.2 -3 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีฯ ขนาด 16x24x2.0 เมตร
เป็นตัวที่ 4 ของลำน้ำคลองท่าดี

https://th-th.facebook.com/140044862760959/photos/pcb.904224033009701/904224013009703
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน