ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เขตตำบลกำแพงเซา อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพื และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่
  รายละเอียด : เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เขตตำบลกำแพงเซา อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพื และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน