ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
  รายละเอียด : ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ 2561 - พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน