ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียด : เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 139 คน