ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประชาสัมพันธ์ ตารางแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564
  รายละเอียด : เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนสามารถยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตามวัน และเวลา และสถานที่ที่กำหนดในตารางแผนการออกสำรวจ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 700 คน