ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน