การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
เรื่อง >>>  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม ปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : ขอบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน