การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
เรื่อง >>>  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายละเอียด : ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน