ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กำแพงเซา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กำแพงเซา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 236 คน