ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
:: โดยแสกน QR code ตามภาพ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ...

JOKER123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน