ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพทุกรายมายืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพทุกรายมายืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ตังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน