ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับเบียยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับเบียยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564 เบียร์ยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ
กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน
ให้ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาดำเนินการยืนยันบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยาบน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ อบต.กำแพงเซา ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.
กรณีที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีตนเองไม่ต้องมายืนยันบัญชีค่ะ
เอกสารประกอบการยืนยันบัญชี
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
แบบฟอร์มสามารถมารับได้ที่
1.อบต.
2.สมาชิกอบต
3.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
4.ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อบต.
5. ประธานอสมแต่ละหมู่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน