ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน