ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
09 มี.ค. 2564
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
06 มี.ค. 2564
13 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
14 พ.ย. 2563
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
13 พ.ย. 2563
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
13 พ.ย. 2563
16 การดำเนินการเพื่่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
13 พ.ย. 2563
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 ต.ค. 2563
18 ประกาศ เรื่่องเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
182
07 ต.ค. 2563
19 ประกาศ เรื่่องเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
187
07 ต.ค. 2563
20 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5