ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 เม.ย. 2565
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 เม.ย. 2565
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 เม.ย. 2565
4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 มี.ค. 2565
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 ม.ค. 2565
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ธ.ค. 2564
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ก.ย. 2564
9 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ก.ย. 2564
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5