ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ค. 2563
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 เม.ย. 2563
3 ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 เม.ย. 2563
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มี.ค. 2563
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ม.ค. 2563
6 รายงานผลการประเมินความเสี่่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ม.ค. 2563
7 การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ม.ค. 2563
8 ประกาศการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ม.ค. 2563
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ม.ค. 2563
10 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2