ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 เม.ย. 2564
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 มี.ค. 2564
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 มี.ค. 2564
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 พ.ย. 2563
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 พ.ย. 2563
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 พ.ย. 2563
7 การดำเนินการเพื่่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 พ.ย. 2563
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ต.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่่องเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ต.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่่องเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4